Μηχανική Φυσικών Διεργασιών Ι
Περιγραφή
Σχεδιασμός Θερμικών Διεργασιών: Eναλλάκτες θερμότητας, Eξατμιστήρες, Αντλίες θερμότητας, Ξηραντήρες. Μηχανική των ρευστών: Ασυμπίεστη ροή σε αγωγούς-Ροή γύρω από βυθισμένα σώματα, Μεταφορά και μέτρηση ρευστών, Ανάδευση και ανάμιξη υγρών.

Εξάμηνο : 5o

Κωδικός Μαθήματος : 5064

Ιστοσελίδα : https://courses.chemeng.ntua.gr/mfd1

secretariat/Neo_PS/FTM_PER/Semester_5/FTM/5064_PHYC_MECH Ι_ΕΧ5.pdf

Φύλλο Ταυτότητας Μαθήματος :

Διδάσκοντες : Ζ. Μαρούλης

Εργαστήριο : Β. Λούλη, Χ. Μπουκουβάλας, Ν. Παναγιώτου, Γ. Παππά, Ι. Σέμπος, Π. Μιχαηλίδης