Θερμοδυναμική Ι
Περιγραφή

Εξάμηνο : 2o

Κωδικός Μαθήματος : 5272

Ιστοσελίδα : https://courses.chemeng.ntua.gr/thermo1

Διδάσκοντες : Κ. Μαγουλάς, Ε. Βουτσάς