Ενεργειακές Τεχνολογίες
Περιγραφή
Αντικείμενο του μαθήματος είναι η μετατροπή της πρωτογενούς ενέργειας σε ενέργεια τελικής χρήσης από συμβατικές και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας με χρήση φυσικών και χημικών διεργασιών. Περιλαμβάνονται οι ενότητες: Πρωτογενής ενέργεια - Ενέργεια τελικής χρήσης. Συμβατικές πηγές ενέργειας. Ανανεώσιμες μορφές ενέργειας. Μετατροπή ενέργειας. Εναλλακτικές μορφές ενέργειας - Αποθήκευση ενέργειας.

Εξάμηνο : 7o

Κωδικός Μαθήματος : 5156

Ιστοσελίδα : https://helios.ntua.gr/course/view.php?id=1277&lang=el

Ιστοσελίδα για το Ακ. Έτος 2022-23 : https://helios.ntua.gr/2022-23/course/view.php?id=1277&lang=el

secretariat/Neo_PS/Course_Guide/2022-2023/Gr/Semester_7/FTM/5156_ENERGY_TECH_EX7.pdf

Φύλλο Ταυτότητας Μαθήματος :

Διδάσκοντες : Δ. Καρώνης

Φροντιστηριακές Ασκήσεις : Φ. Ζαννίκος, Δ. Καρώνης, Γ. Αναστόπουλος, Μ. Κομιώτου, Π. Σχοινάς, Υ. Ζαννίκου