Ενεργειακές Τεχνολογίες
Περιγραφή
Ενέργεια - Συμβατικά καύσιμα. Εισαγωγή, αποθέματα και χρήση καυσίμων. Υγρά καύσιμα, το πετρέλαιο και τα προϊόντα του. Αργό πετρέλαιο: παραγωγή, ιδιότητες, επεξεργασία, διεργασίες επεξεργασίας και μετατροπής. Καύσιμα μεταφορών - εξελίξεις στις προδιαγραφές. Βενζίνη: παραγωγή, ιδιότητες, χρήσεις. Βενζινοκινητήρας, λειτουργία, αριθμός οκτανίου, εκπομπές. Οξυγονούχα, και ανανεώσιμα συστατικά: βιοαιθανόλη και παράγωγά της. Ντήζελ: παραγωγή, ιδιότητες, χρήσεις. Ντηζελοκινητήρας, λειτουργία, αριθμός κετανίου, εκπομπές. Ανανεώσιμα υποκατάστατα - Βιοντήζελ: παραγωγή, ιδιότητες, πλεονεκτήματα και προβλήματα κατά τη χρήση. Καύσιμα Αεροπορίας: παραγωγή, ιδιότητες, χρήσεις. Μαζούτ: παραγωγή, ιδιότητες, χρήσεις, εκπομπές. Ναυτιλιακά Καύσιμα. Αέρια Καύσιμα: παραγωγή, ιδιότητες, χρήσεις, εκπομπές. Στερεά καύσιμα, δημιουργία άνθρακα. Ταξινόμηση, ιδιότητες, θερμογόνος δύναμη. Λιπαντικά: παραγωγή, ιδιότητες, κατάταξη, χρήσεις. Αναγέννηση χρησιμοποιημένων λιπαντικών. Λιπαντικά λίπη, Γράσα.

Εξάμηνο : 7o

Κωδικός Μαθήματος : 5156

Ιστοσελίδα : https://courses.chemeng.ntua.gr/fueltech

secretariat/Neo_PS/Course_Guide/2020-2021/Gr/Semester_7/FTM/5156_ENERGY_TECH_EX7.pdf

Φύλλο Ταυτότητας Μαθήματος :

Διδάσκοντες : Δ. Καρώνης

Φροντιστηριακές Ασκήσεις : Φ. Ζαννίκος, Δ. Καρώνης, Γ. Αναστόπουλος, Μ. Κομιώτου, Π. Σχοινάς, Υ. Ζαννίκου