Συστήματα Αυτόματης Ρύθμισης και Πληροφορικής
Περιγραφή
Μοντελοποίηση συστημάτων με τη μέθοδο του χώρου κατάστασης. Διερεύνηση ευστάθειας, ρυθμισιμότητας και παρατηρητικότητας. Τοποθέτηση πόλων. Σχεδιασμός παρατηρητών. Βέλτιστος έλεγχος.

Εξάμηνο : 9o

Κωδικός Μαθήματος : 5194

Ιστοσελίδα : http://www.chemeng.ntua.gr/labs/control_lab/rythmish9.html

Φύλλο Ταυτότητας Μαθήματος :

Διδάσκοντες : Χ. Σαρίμβεης