Σχέσεις Δομής και Ιδιοτήτων Υλικών
Περιγραφή
Σκοπός του μαθήματος είναι η μελέτη και ποσοτική ερμηνεία των μακροσκοπικών ιδιοτήτων (μηχανικών, θερμικών, ηλεκτρικών, μαγνητικών, οπτικών, μεταφοράς) της στερεάς φάσης (κυρίως κρυσταλλικά στερεά) με αναφορά στη μικροσκοπική και θεμελιώδη δομή.

Εξάμηνο : 8o

Κωδικός Μαθήματος : 5291

Ιστοσελίδα : https://helios.ntua.gr/course/view.php?id=1321&lang=el

Ιστοσελίδα για το Ακ. Έτος 2022-23 : https://helios.ntua.gr/2022-23/course/view.php?id=1321&lang=el

secretariat/Neo_PS/Course_Guide/2022-2023/Gr/Semester_8/FTM/5291_RELAT_STRUCT_PROPER_EX8.pdf

Φύλλο Ταυτότητας Μαθήματος :

Διδάσκοντες : Θ. Θεοδώρου, Κ. Χαριτίδης

Εργαστήριο : Θ. Θεοδώρου, Κ. Χαριτίδης, Α. Καραντώνης, Π. Γεωργίου, Σ. Σούλης