Κοινωνιολογία της Επιστήμης και Τεχνολογίας
Περιγραφή
Το μάθημα εξετάζει μια σειρά τεχνολογικών πρακτικών οι οποίες επηρεάζουν την καθημερινή μας ζωή. Ειδικότερα, οι φοιτητές και φοιτήτριες ερευνούν τους τρόπους που η τεχνολογία διαμορφώνει και διαμορφώνεται από κοινωνικά και πολιτικά συμφέροντα. Οι τρόποι που αναπτύσσονται οι τεχνολογίες και χρησιμοποιούνται μας επιτρέπουν να παίρνουμε αποφάσεις και να δρούμε υπεύθυνα σ΄οτι αφορά ζητήματα κοινωνικά, πολιτικά και ηθικά σχέση με την επιστημονική και τεχνολογική πρόοδο. Το μάθημα δίνει έμφαση στην αλληλο-κατασκευή της τεχνολογίας και της κοινωνίας και ειδικότερα στις σχέσεις φύλου και τεχνολογίας.

Εξάμηνο : 4o

Κωδικός Μαθήματος : 5210

Ιστοσελίδα : http://mycourses.ntua.gr/courses/CHEM1015

secretariat/Neo_PS/Course_Guide/2020-2021/Gr/Semester_4/FTM/5210_SOCIAL_EX4.pdf

Φύλλο Ταυτότητας Μαθήματος :

Διδάσκοντες : Μ. Ρεντετζή, Μ. Μανιού