Επιλεγμένα Θέματα Βιοοργανικής Χημείας και Χημείας Φυσικών προϊόντων
Περιγραφή
Στόχοι του μαθήματος είναι η εξοικείωση των σπουδαστών (α) με ορισμένες από τις σπουδαιότερες κατηγορίες οργανικών βιομορίων (αμινοξέα, πεπτίδια, στεροειδή) και (β) με τις κυριότερες αρχές της χημείας φυσικών προϊόντων (κατηγορίες φυσικών προϊόντων, μέθοδοι απομόνωσης, μελέτη και χαρακτηρισμός δομής και εφαρμογές σε φάρμακα, καλλυντικά, τρόφιμα, χρωστικές, αντιοξειδωτικά κλπ.)
Τα επιλεγμένα θέματα που θα διδαχθούν συμπεριλαμβάνονται στο επίκεντρο της σύγχρονης έρευνας και των εφαρμογών της Οργανικής και Βιοοργανικής Χημείας και της Χημείας Φυσικών Προϊόντων, είναι προσαρμοσμένα στις κατευθύνσεις και τις σπουδές του Χημικού Μηχανικού και μπορούν να θέσουν τις βάσεις για την ενασχόληση του σπουδαστή με σχετικά αντικείμενα αιχμής σε μεταπτυχιακό ή διδακτορικό επίπεδο.

Εξάμηνο : 5o

Κωδικός Μαθήματος : 5278

Ιστοσελίδα : https://courses.chemeng.ntua.gr/bioorganic_and_natural_products_chemistry

secretariat/Neo_PS/Course_Guide/2020-2021/Gr/Semester_5/FTM/5278_SELECT_BIO_ORGAN_EX5.pdf

Φύλλο Ταυτότητας Μαθήματος :

Διδάσκοντες : Σ. Χαμηλάκης, Α. Δέτση

Εργαστήριο : Σ. Χαμηλάκης, Α. Δέτση, Δ. Βασιλακόπουλος, Ζ. Κατσανεβάκη, Α. Παπαδόπουλος