Επιστήμη και Τεχνική Μεταλλικών Υλικών
Περιγραφή
Τα μεταλλικά υλικά (μέταλλα και κράματά τους) αποτελούν κατηγορία των τεχνικών υλικών που έχουν μεγάλη αντοχή και παραμορφώνονται εύκολα και γι? αυτό εφαρμόζονται εκτεταμένα στον κατασκευαστικό τομέα (αυτοκινητοβιομηχανία, αεροναυπηγική, αεροδιαστημική, κατασκευή κτιρίων κλπ.). Σήμερα η επιλογή του κατάλληλου μετάλλου ακόμη και για μια απλή κατασκευή καθίσταται δύσκολη λόγω της ποικιλίας των διατιθέμενων υλικών, εξαρτάται δε από: το είδος της κατασκευής-εφαρμογής, τις συνθήκες λειτουργίας (φυσικό περιβάλλον, ανθρώπινο δυναμικό), τη λειτουργική χρήση και τον οικονομικό παράγοντα. Ο σχεδιασμός μιας εφαρμογής, που απαιτεί χρήση μεταλλικών υλικών με επιθυμητές ιδιότητες, καθορίζεται από τη δομή του υλικού (τελική επιλογή). Στόχος του μαθήματος είναι να εισάγει τον φοιτητή στις θεμελιώδεις αρχές, δομή και ιδιότητες (χαρακτηρισμός) των μεταλλικών υλικών.

Εξάμηνο : 9o

Κωδικός Μαθήματος : 5174

Ιστοσελίδα : http://mycourses.ntua.gr/courses/CHEM1044

secretariat/Neo_PS/Course_Guide/2020-2021/Gr/Semester_9/FTM/5174_METALL_MATER_EX9.pdf

Φύλλο Ταυτότητας Μαθήματος :

Διδάσκοντες : Κ. Χαριτίδης, Κ. Κόλλια

Εργαστήριο : Κ. Κόλλια, Ε. Παυλάτου, Κ. Χαριτίδης, Π. Γύφτου, Ε. Ζαχαρίου-Ρακαντά, Π. Παπανδρεόπουλος