Επιστήμη και Τεχνική Βιολογικών Συστημάτων και Προϊόντων (Τρόφιμα - Βιοτεχνολογία)
Περιγραφή
Εισαγωγή στην Επιστήμη και Μηχανική Βιολογικών Συστημάτων και Προϊόντων. Το τρόφιμο ως σύνθετο βιολογικό υλικό: σύσταση, δομή, φυσικοχημικές ιδιότητες, οργανοληπτικές ιδιότητες. Βασικές γνώσεις για τα συστατικά των τροφίμων (πρωτεΐνες, υδατάνθρακες, λιπαρές ουσίες, νερό, ένζυμα, βιταμίνες, ανόργανα συστατικά, χρωστικές ουσίες) Ιδιότητες των συστατικών και επίδραση των διεργασιών παραγωγής και συντήρησης των προϊόντων, σε αυτές τις ιδιότητες. Στοιχεία μικροβιολογίας τροφίμων. Ασφάλεια και υγιεινή. Θερμοφυσικές ιδιότητες των τροφίμων. Διεργασίες επεξεργασίας και συντήρησης τροφίμων: Μηχανικοί και φυσικοί διαχωρισμοί, Ψύξη, Κατάψυξη, Παστερίωση, Aποστείρωση, Ξήρανση.
Εισαγωγή στη Βιοτεχνολογία και τα εργαλεία της. Υποστρώματα της Βιοτεχνολογίας: Φυσικές πρώτες ύλες, Συνθετικές πρώτες ύλες Διεργασίες παραγωγής και ανάκτησης βιοτεχνολογικών προϊόντων: Αρχές μικροβιακής ανάπτυξης, Ο βιοαντιδραστήρας, Θρεπτικά υλικά, Μικροβιακές ζυμώσεις, Κυτταροκαλλιέργειες, Τεχνολογία ενζύμων, Κατιούσες διεργασίες. Βιοτεχνολογικές εφαρμογές, επιπτώσεις της βιοτεχνολογίας στη σύγχρονη κοινωνία.

Εξάμηνο : 6o

Κωδικός Μαθήματος : 5259

Ιστοσελίδα : https://courses.chemeng.ntua.gr/trbio

Διδάσκοντες : Δ. Κέκος, Π. Ταούκης, Β. Ωραιοπούλου, Ε. Τόπακας