Τεχνική Ανόργανων Ηλεκτροχημικών Βιομηχανιών
Περιγραφή
Ανόργανα υλικά και φυσικές διεργασίες στην Ανόργανη βιομηχανία. Προτυποποίηση. Ιδιότητες Έλεγχος ποιότητας. Επιλογή και διεργασίες ανάμιξης πρώτων υλών. Διακίνηση υλικών και διεργασίες ελάττωσης μεγέθους (θραύση και άλεση) Διαχωρισμός κατά μέγεθος στερεών/στερεών και αποκονίωση. Εφαρμογή στις βιομηχανίες παραγωγής τσιμέντου και ασβέστη. Ηλεκτρικές στήλες, συσσωρευτές και γαλβανικά στοιχεία καυσίμων. Ηλεκτρολυτική παραγωγή καυστικού νατρίου-χλωρίου, διοξειδίου του μαγγανίου. Ανοδική οξείδωση αλουμινίου. Ηλεκτροφορητική βαφή. Παραγωγή αλουμινίου. Τεχνολογίες επικαλύψεων, Επιμεταλλώσεις: Θεωρία και εφαρμογές, Προκατεργασία επιφανειών, Συνθήκες παρασκευής ηλεκτρολυτικών επικαλύψεων, Δομή και ιδιότητες επικαλύψεων, Συνθήκες πόλωσης ηλεκτρολυτικής κυψελίδας-Παλμικά ρεύματα, Σύνθετες μεταλλικές επικαλύψεις. Ανάλυση των βασικών θεωρητικών αρχών, των διαφόρων συνθέσεων και εφαρμογών και περιγραφή της παραγωγικής διαδικασίας για τα κυριότερα σύγχρονα Ξηρά Κονιάματα.

Εξάμηνο : 8o

Κωδικός Μαθήματος : 5180

Ιστοσελίδα : http://mycourses.ntua.gr/courses/CHEM1008

Φύλλο Ταυτότητας Μαθήματος :

Διδάσκοντες : Σ. Τσιβιλής, Ε. Παυλάτου, Α. Καραντώνης

Εργαστήριο : Σ. Τσιβιλής, Χ. Αργυρούσης, Ε. Παυλάτου, Α. Καραντώνης