Στοιχεία Μηχανολογικού Εξοπλισμού
Περιγραφή
Σκοπός του μαθήματος είναι η γνωριμία και η εξοικείωση των φοιτητών με τον μηχανολογικό εξοπλισμό (σωληνώσεις, αντλίες, συμπιεστές, ατμολέβητες, μηχανές εσωτερικής καύσης και μετρητικά όργανα) που χρησιμοποιείται στη χημική βιομηχανία, καθώς και με τη διαδικασία επιλογής, την εγκατάσταση και τη λειτουργία του εξοπλισμού αυτού. Επίσης, αναλύεται ο συμβολισμός των μηχανημάτων, των σωληνώσεων και των οργάνων, όπως επίσης τα είδη, η σύνθεση και η ανάπτυξη των διαγραμμάτων ροής χημικών βιομηχανιών. Ιδιαίτερη σημασία δίνεται στην τεχνική διακίνησης υγρών και αερίων. Αυτή περιλαμβάνει τη θεωρητική μελέτη και τους αναγκαίους υπολογισμούς, με έμφαση στην εφαρμογή της θεωρίας στην πράξη, για το σχεδιασμό, την κατασκευή και την αποδοτική λειτουργία ενός συστήματος διακίνησης ρευστών σε μία χημική βιομηχανία.

Εξάμηνο : 7o

Κωδικός Μαθήματος : 5116

Ιστοσελίδα : https://courses.chemeng.ntua.gr/sme

Φύλλο Ταυτότητας Μαθήματος :

Διδάσκοντες : Γ. Λυμπεράτος, Ε. Βουτσάς