Ρύθμιση Διεργασιών
Περιγραφή
Στόχος του μαθήματος είναι η εισαγωγή στην ανάλυση και αυτόματη ρύθμιση δυναμικών συστημάτων και η παρουσίαση μεθοδολογιών σχεδιασμού και προσομοίωσης συστημάτων αυτόματης ρύθμισης με έμφαση στους ρυθμιστές τύπου PID.

Εξάμηνο : 7o

Κωδικός Μαθήματος : 5084

Ιστοσελίδα : https://helios.ntua.gr/course/view.php?id=1265&lang=el

Ιστοσελίδα για το Ακ. Έτος 2021-22 : https://helios.ntua.gr/2021-22/course/view.php?id=1265&lang=el

secretariat/Neo_PS/Course_Guide/2021-2022/Gr/Semester_7/FTM/5084_CONTROL_PROC_EX7.pdf

Φύλλο Ταυτότητας Μαθήματος :

Διδάσκοντες : Χ. Σαρίμβεης

Εργαστήριο : Φ. Δογάνης, Α. Νικολακόπουλος