Επιστήμη και Τεχνολογία Πολυμερών Ι
Περιγραφή
Εισαγωγή στην Επιστήμη και Τεχνολογία Πολυμερικών Υλικών. Μοριακό Μέγεθος και Δομή Πολυμερών. Μηχανισμοί Αντιδράσεων Πολυμερισμού - Κινητική Πολυμερισμού. Τεχνικές Πολυμερισμού. Θερμικές Μεταπτώσεις Πολυμερών. Μορφολογία και Τάξη σε Στερεά Πολυμερή. Ρεολογία Πολυμερών. Μηχανικές Ιδιότητες Πολυμερών. Τεχνολογίες Ανακύκλωσης Πολυμερών.

Εξάμηνο : 8o

Κωδικός Μαθήματος : 5154

Ιστοσελίδα : http://mycourses.ntua.gr/courses/CHEM1040

Φύλλο Ταυτότητας Μαθήματος :

Διδάσκοντες : Κ. Δ. Παπασπυρίδης, Σ. Βουγιούκα

Εργαστήριο : Κ. Δ. Παπασπυρίδης, Α. Ανδρεόπουλος, Π. Ταραντίλη, Σ. Βουγιούκα