Επιστήμη Πολυμερών
Περιγραφή
Σκοπός του μαθήματος είναι η κατανόηση και ποσοτική περιγραφή των θερμικών, ρεολογικών, μηχανικών και διεπιφανειακών ιδιοτήτων των πολυμερών, των διαλυμάτων και των μειγμάτων τους με βάση τη χημική σύσταση και αρχιτεκτονική των μακρομοριακών αλυσίδων.

Εξάμηνο : 8o

Κωδικός Μαθήματος : 5289

Ιστοσελίδα : https://helios.ntua.gr/course/view.php?id=1319&lang=el

Ιστοσελίδα για το Ακ. Έτος 2022-23 : https://helios.ntua.gr/2022-23/course/view.php?id=1319&lang=el

secretariat/Neo_PS/Course_Guide/2022-2023/Gr/Semester_8/FTM/5289_POLYM_SCIENCE_EX8.pdf

Φύλλο Ταυτότητας Μαθήματος :

Διδάσκοντες : Θ. Θεοδώρου, Κ. Μπέλτσιος

Εργαστήριο : Λ. Ζουμπουλάκης, Θ. Θεοδώρου, Π. Γεωργίου, Σ. Σούλης