Επεξεργασία Πολυμερών
Περιγραφή
Σκοπός του μαθήματος είναι η επέκταση και εμβάθυνση των γνώσεων των σπουδαστών στα θέματα των διεργασιών επεξεργασίας (τροποποίησης και μορφοποίησης) των πολυμερών, οι οποίες αποσκοπούν στην παραγωγή τελικών προϊόντων με προσχεδιασμένες, επιθυμητές ιδιότητες.

Εξάμηνο : 10o

Κωδικός Μαθήματος : 5306

Ιστοσελίδα : https://helios.ntua.gr/course/view.php?id=1336&lang=el

Ιστοσελίδα για το Ακ. Έτος 2022-23 : https://helios.ntua.gr/2022-23/course/view.php?id=1336&lang=el

secretariat/Neo_PS/Course_Guide/2022-2023/Gr/Semester_10/FTM/5306_POLYMERS_PROCESS_EX10.pdf

Φύλλο Ταυτότητας Μαθήματος :

Διδάσκοντες : Π. Ταραντίλη

Εργαστήριο : Π. Ταραντίλη, Σ. Βουγιούκα, Μ. Κομιώτου, Δ. Κορρές, Σ. Μάη, Ε. Μπαραμπούτη, Π. Σχοινάς