Επεξεργασία Πολυμερών
Περιγραφή
Σκοπός του μαθήματος είναι η επέκταση και εμβάθυνση των γνώσεων των σπουδαστών στα θέματα των διεργασιών επεξεργασίας (τροποποίησης και μορφοποίησης) των πολυμερών, οι οποίες αποσκοπούν στην παραγωγή τελικών προϊόντων με προσχεδιασμένες, επιθυμητές ιδιότητες.

Εξάμηνο : 8o

Κωδικός Μαθήματος : 5306

Ιστοσελίδα : https://courses.chemeng.ntua.gr/polymers_processing

Διδάσκοντες : Α. Ανδρεόπουλος, Π. Ταραντίλη