Επεξεργασία Πολυμερών
Περιγραφή
Σκοπός του μαθήματος είναι η επέκταση και εμβάθυνση των γνώσεων των σπουδαστών στα θέματα των διεργασιών επεξεργασίας (τροποποίησης και μορφοποίησης) των πολυμερών, οι οποίες αποσκοπούν στην παραγωγή τελικών προϊόντων με προσχεδιασμένες, επιθυμητές ιδιότητες.

Εξάμηνο : 10o

Κωδικός Μαθήματος : 5306

Ιστοσελίδα : https://courses.chemeng.ntua.gr/polymers_processing

secretariat/Neo_PS/Course_Guide/2021-2022/Gr/Semester_10/FTM/5306_POLYMERS_PROCESS_EX10.pdf

Φύλλο Ταυτότητας Μαθήματος :

Διδάσκοντες : Π. Ταραντίλη

Εργαστήριο : Π. Ταραντίλη, Σ. Βουγιούκα, Μ. Κομιώτου, Δ. Κορρές, Σ. Μάη, Ε. Μπαραμπούτη, Π. Σχοινάς