Επιστήμη και Τεχνολογία Πολυμερών ΙΙ
Περιγραφή
Τεχνικές ανάμιξης πολυμερικών συστημάτων. Εισαγωγή στην τροποποίηση πολυμερών. Ευρείας κατανάλωσης και Μηχανολογικά πολυμερή. Πρόσθετα. Αποικοδόμηση και σταθεροποίηση πολυμερών. Λίπανση - Πλαστικοποίηση - Ενίσχυση - Διόγκωση Πολυμερών. Μαθηματική ανάλυση απλών ροών τηγμάτων πολυμερών. Ρεομετρία. Διόγκωση εκβαλλόμενου τήγματος και αστάθειες ροής.
Τεχνικές μορφοποίησης πολυμερικών αντικειμένων με εκβολή: φιλμ, συνθετικές ίνες, σωλήνες, προφίλ. Συνεκβολή. Μορφοποίηση πολυμερών με εφαρμογή εμφύσησης: εκβολή και εμφύσηση, έγχυση και εμφύσηση, έγχυση έκταση και εμφύσηση. Θερμομόρφωση - Κυλίνδρωση - Χύτευση - Συμπίεση. Σχεδιασμός πολυμερικών προϊόντων. Νομοθεσία σχετικά με τη χρήση και ανακύκλωση των πλαστικών.

Εξάμηνο : 9o

Κωδικός Μαθήματος : 5181

Ιστοσελίδα : https://courses.chemeng.ntua.gr/poltech2

Διδάσκοντες : Α. Ανδρεόπουλος, Π. Ταραντίλη

Εργαστήριο : Α. Ανδρεόπουλος, Κ. Δ. Παπασπυρίδης, Π. Ταραντίλη, Σ. Βουγιούκα