Μηχανική Παραγωγής Πολυμερικών Υλικών
Περιγραφή
Σκοπός του μαθήματος είναι η εμβάθυνση στις διεργασίες πολυμερισμού λαμβάνοντας υπόψιν τις επιθυμητές ιδιότητες και την εφαρμογή του τελικού πολυμερούς. Έμφαση δίνεται στις διεργασίες παραγωγής των σημαντικότερων βιομηχανικών πολυμερών συμπεριλαμβανομένων βιοδιασπώμενων πολυμερών προερχόμενων από ανανεώσιμες πρώτες ύλες (biodegradable/biobased polymers). Παράλληλα παρουσιάζονται εναλλακτικές τεχνολογίες πολυμερισμού φιλικές προς το περιβάλλον και τεχνολογίες διαχείρισης/ανακύκλωσης πλαστικών απορριμμάτων.

Εξάμηνο : 9o

Κωδικός Μαθήματος : 5154

Ιστοσελίδα : http://mycourses.ntua.gr/courses/CHEM1040

secretariat/Neo_PS/Course_Guide/2020-2021/Gr/Semester_9/FTM/5154_POLYMERS_PRODUCTION_EX9.pdf

Φύλλο Ταυτότητας Μαθήματος :

Διδάσκοντες : Σ. Βουγιούκα

Εργαστήριο : Σ. Βουγιούκα, Π. Ταραντίλη, Μ. Κομιώτου, Δ. Κορρές, Δ. Κουλλάς, Σ. Μάη, Ε. Μπαραμπούτη, Υ. Ζαννίκου