Μηχανική Παραγωγής Πολυμερικών Υλικών
Περιγραφή
Το μάθημα αποβλέπει στην κατανόηση των διεργασιών πολυμερισμού, παρουσιάζοντας τους μηχανισμούς και τις τεχνικές, οι οποίες εφαρμόζονται για την παραγωγή των πολυμερών. Με αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνεται μια χημικομηχανική θεώρηση των αντίστοιχων διεργασιών, δίνοντας παραδείγματα για τα πιο σημαντικά εμπορικά πολυμερή. Παράλληλα παρουσιάζονται εναλλακτικές τεχνολογίες με στόχο τον σχεδιασμό περιβαλλοντικά φιλικών πολυμερικών προϊόντων και την ανάπτυξη τεχνολογιών ανακύκλωσης πλαστικών απορριμμάτων.

Εξάμηνο : 9o

Κωδικός Μαθήματος : 5154

Ιστοσελίδα : https://helios.ntua.gr/course/view.php?id=1276&lang=el

Ιστοσελίδα για το Ακ. Έτος 2022-23 : https://helios.ntua.gr/2022-23/course/view.php?id=1276&lang=el

secretariat/Neo_PS/Course_Guide/2022-2023/Gr/Semester_9/FTM/5154_POLYMERS_PRODUCTION_EX9.pdf

Φύλλο Ταυτότητας Μαθήματος :

Διδάσκοντες : Σ. Βουγιούκα

Εργαστήριο : Σ. Βουγιούκα, Π. Ταραντίλη, Μ. Κομιώτου, Δ. Κορρές, Δ. Κουλλάς, Σ. Μάη, Ε. Μπαραμπούτη, Υ. Ζαννίκου