Παιδαγωγικά ΙΙ
Περιγραφή
Αξιολόγηση μαθητών και εκπαιδευτικού έργου (αντικείμενο, σκοποί και κριτήρια αξιολόγησης, μεθοδολογία και κατάρτιση των μέσων για την αξιολόγηση του μαθητή-έκφραση των αποτελεσμάτων αξιολόγησης-κλίμακες), Εναλλακτικές ιδέες μαθητών, Κοινωνιολογία της εκπαίδευσης (Εισαγωγή στην Κοινωνιολογία, Θετικές και Κοινωνικές Επιστήμες, Κοινωνικές λειτουργίες της εκπαίδευσης, το σχολείο ως κοινωνικός οργανισμός, κοινωνιολογία της σχολικής τάξης), Μεθοδολογία εκπαιδευτικής έρευνας, Δίκτυα-διαδίκτυο, Παρουσίαση εκπαιδευτικού λογισμικού, Σχεδιασμός και Υλοποίηση πολυμεσικού εκπαιδευτικού υλικού, Δειγματικές διδασκαλίες.

Εξάμηνο : 6o

Κωδικός Μαθήματος : 5245

Ιστοσελίδα : https://courses.chemeng.ntua.gr/ped2

Διδάσκοντες : Ε. Παυλάτου