Οργανική Χημεία
Περιγραφή
Σκοπός του μαθήματος είναι η εξοικείωση των σπουδαστών με τις κυριότερες έννοιες της Οργανικής Χημείας. Πιο συγκεκριμένα, η διδασκόμενη ύλη περιλαμβάνει τη μελέτη του τρόπου σχηματισμού ομοιοπολικού χημικού δεσμού στις οργανικές ενώσεις (απλός, διπλός, τριπλός, συζυγιακό σύστημα, αρωματικό σύστημα και πολωμένος ομοιοπολικός δεσμός) καθώς και τη διερεύνηση της χημικής συμπεριφοράς των οργανικών ενώσεων δηλαδή των τρόπο ρήξης (σχάσης) των δεσμών σε διάφορες συνθήκες. Περιλαμβάνονται οι ενότητες: Οργανικές ενώσεις δομή και αντιδράσεις. Αλκάνια. Αλκένια. Αλκίνια και Συζυγή διένια. Αρωματικές ενώσεις. Αλκυλαλογονίδια. Αλκοόλες. Αιθέρες και εποξείδια. Αλδεϋδες και κετόνες. Οργανικά οξέα και παράγωγα τους. Αντιδράσεις παραγώγων των οξέων. Χαρακτηριστικές αντιδράσεις καρβονυλικών ενώσεων. Αμίνες.

Εξάμηνο : 4o

Κωδικός Μαθήματος : 5276

Ιστοσελίδα : https://helios.ntua.gr/course/view.php?id=1306&lang=el

Ιστοσελίδα για το Ακ. Έτος 2022-23 : https://helios.ntua.gr/2022-23/course/view.php?id=1306&lang=el

secretariat/Neo_PS/Course_Guide/2022-2023/Gr/Semester_4/FTM/5276_ORG_CHEM_EX4.pdf

Φύλλο Ταυτότητας Μαθήματος :

Διδάσκοντες : Σ. Χαμηλάκης, Α. Δέτση

Εργαστήριο : Σ. Χαμηλάκης, Α. Δέτση, Δ. Βασιλακόπουλος, Ζ. Κατσανεβάκη, Θ. Λυμπεροπούλου, Σ. Μάη, Δ.Κ. Μαλαμής, Κ. Μουστάκας, Ε. Μπαραμπούτη, Α. Παπαδόπουλος