Πυρηνική Χημεία και Τεχνολογία
Περιγραφή
Σκοπός του μαθήματος είναι η απόκτηση των βασικών γνώσεων σχετικά με (α) τις ιδιότητες των ατομικών πυρήνων, τις πυρηνικές μετατροπές και τα χημικά φαινόμενα που συνδέονται με αυτές, (β) τις τεχνολογικές εφαρμογές των ραδιονουκλιδίων, (γ) τις βασικές διεργασίες και τεχνικές που χρησιμοποιούνται στην πυρηνική βιομηχανία/τεχνολογία ? από μεθόδους διαχωρισμού ισοτόπων έως τους πυρηνικούς αντιδραστήρες ισχύος, και (δ) τους κύκλους των πυρηνικών καυσίμων σε πυρηνικούς αντιδραστήρες, ή τους κύκλους των ραδιονουκλιδίων στο περιβάλλον. Στην περιοχή της Πυρηνικής Χημείας περιλαμβάνεται η μελέτη της χημείας φυσικών και τεχνητών ραδιενεργών στοιχείων, καθώς και των βαρύτερων στοιχείων (Ζ > 83, ακτινίδες, κλπ.), για τα οποία η πραγματοποίηση ραδιενεργών διασπάσεων είναι ουσιαστικό μέρος των ιδιοτήτων τους. Η Πυρηνική Χημική Τεχνολογία έχει ως κύριο αντικείμενο τη μελέτη των διεργασιών της χημικής μηχανικής και την αντιμετώπιση των χημικών προβλημάτων στην πυρηνική βιομηχανία, όπου κυριαρχούν διεργασίες χημικής μηχανικής, που καθιστούν απαραίτητη και καθοριστικής σημασίας την παρουσία του Χημικού Μηχανικού.

Εξάμηνο : 6o

Κωδικός Μαθήματος : 5226

Ιστοσελίδα : http://mycourses.ntua.gr/courses/CHEM1091

secretariat/Neo_PS/Course_Guide/2020-2021/Gr/Semester_6/FTM/5226_NUCLEAR_CHEM_TECH_EX6.pdf

Φύλλο Ταυτότητας Μαθήματος :

Διδάσκοντες : Μ. Μπουρουσιάν