Πυρηνική Χημεία και Τεχνολογία
Περιγραφή
Σκοπός του μαθήματος είναι η απόκτηση των βασικών γνώσεων σχετικά με (α) τις ιδιότητες των ατομικών πυρήνων, τις πυρηνικές μετατροπές και τα χημικά φαινόμενα που συνδέονται με αυτές, (β) τις τεχνολογικές εφαρμογές των ραδιονουκλιδίων, (γ) τις βασικές διεργασίες και τεχνικές που χρησιμοποιούνται στην πυρηνική βιομηχανία/τεχνολογία ? κυρίως σχετικά με τον διαχωρισμό ισοτόπων και τη λειτουργία των πυρηνικών αντιδραστήρων ισχύος, (δ) τους κύκλους των πυρηνικών καυσίμων, και (ε) τους κύκλους των ραδιονουκλιδίων στο περιβάλλον. Η Πυρηνική Χημεία περιλαμβάνει τη μελέτη των βασικών αρχών της πυρηνικής επιστήμης, της ραδιοχημείας, των πυρηνικών ακτινοβολιών και της αλληλεπίδρασής τους με την ύλη (ραδιενέργεια και επιπτώσεις στο περιβάλλον), καθώς και των εφαρμογών των ραδιοϊσοτόπων.Η Πυρηνική Χημική Τεχνολογία έχει ως κύριο αντικείμενο τη μελέτη των χημικών διεργασιών στην πυρηνική βιομηχανία και τεχνολογία (ενέργεια, παραγωγή και έλεγχος προϊόντων

Εξάμηνο : 6o

Κωδικός Μαθήματος : 5226

Ιστοσελίδα : https://helios.ntua.gr/course/view.php?id=1289&lang=el

Ιστοσελίδα για το Ακ. Έτος 2022-23 : https://helios.ntua.gr/2022-23/course/view.php?id=1289&lang=el

secretariat/Neo_PS/Course_Guide/2022-2023/Gr/Semester_6/FTM/5226_NUCLEAR_CHEM_TECH_EX6.pdf

Φύλλο Ταυτότητας Μαθήματος :

Διδάσκοντες : Μ. Μπουρουσιάν