Πυρηνική Χημεία - Πυρηνική Τεχνολογία
Περιγραφή
Εισαγωγή. Στοιχειώδη σωματίδια. Η δομή του ατομικού πυρήνα - Πυρηνικά πρότυπα. Ραδιενέργεια - Ιοντίζουσες ακτινοβολίες. Πυρηνικές αντιδράσεις. Στοιχεία πυρηνικής αστροφυσικής. Ισότοπα & μέθοδοι διαχωρισμού ισοτόπων. Ραδιενεργά στοιχεία - Ακτινίδες. Πυρηνικοί αντιδραστήρες. Πυρηνικά καύσιμα (παραγωγή, εμπλουτισμός και ανάκτηση). Πυρηνικά απόβλητα (επεξεργασία και διάθεση). Υπολογιστικές ασκήσεις και θέματα.

Εξάμηνο : 4o

Κωδικός Μαθήματος : 5226

Ιστοσελίδα : http://mycourses.ntua.gr/courses/CHEM1091

Διδάσκοντες : Μ. Μπουρουσιάν