Μαθηματικά Ι (Συναρτήσεις μιας Μεταβλητής)
Περιγραφή
Εισαγωγή στους πραγματικούς αριθμούς. Ακολουθίες και Σειρές. Σύγκλιση και συνέχεια συναρτήσεων. Αντίστροφες τριγ. συναρτήσεις και υπερβολικές συναρτήσεις.

Διαφορικός Λογισμος (Θεώρημα Τaylor κλπ.). Δυναμοσειρές. Ολοκληρωτικός Λογισμός (Ορισμοί, Τεχνική ολοκλήρωσης). Εφαρμογές ορισμένου ολοκληρώματος.

Γενικευμένα ολοκληρώματα. Διαφορικές εξισώσεις α΄ τάξης και δεύτερης τάξης με σταθερούς συντελεστές.

Εξάμηνο : 1o

Κωδικός Μαθήματος : 5268

Ιστοσελίδα : https://helios.ntua.gr/course/view.php?id=1300&lang=el

Ιστοσελίδα για το Ακ. Έτος 2022-23 : https://helios.ntua.gr/2022-23/course/view.php?id=1300&lang=el

secretariat/Neo_PS/Course_Guide/2022-2023/Gr/Semester_1/FTM/5268_MATH1_EX1.pdf

Φύλλο Ταυτότητας Μαθήματος :

Διδάσκοντες : Ι. Γάσπαρης