Μαθηματικά IΙΙ (Συναρτήσεις Πολλών Μεταβλητών)
Περιγραφή
Εισαγωγή στους Ευκλείδειους χώρους.Συναρτήσεις πολλών μεταβλητών - επιφάνειες.

Ορια και συνέχεια.Διανυσματικές συναρτήσεις μιας μεταβλητής ( Παράγωγος-Καμπύλες-Τρίεδρο Frenet-Μοναδιαία διανύσματα σε πολικές, κυλινδρικές και σφαιρικές συντεταγμένες). Διαφορίσιμες συναρτήσεις (Μερική παράγωγος-Παράγωγος ως προς κατεύθυνση-Ολική παράγωγος-Διαφορικές και εφαρμογές-Gradient-div-rot. Θεώρημα Taylor-Πεπλεγμένες συναρτήσεις. Σχετικά ακρότατα και ακρότατα υπό συνθήκη. Διπλό ολοκλήρωμα. Τριπλό ολοκλήρωμα. Επικαμπύλια ολοκληρώματα. Επιφανειακά ολοκληρώματα. Θεωρήματα Stokes και Gauss.

Εξάμηνο : 2o

Κωδικός Μαθήματος : 5002

Ιστοσελίδα : http://mycourses.ntua.gr/courses/CHEM1057

secretariat/Neo_PS/FTM_PER/Semester_2/FTM/5002_ΞœΞ‘TH3_ΕΧ2.pdf

Φύλλο Ταυτότητας Μαθήματος :

Διδάσκοντες : Ι. Γάσπαρης