Υγροί Κρύσταλλοι - Εφαρμογές στις Νέες Τεχνολογίες
Περιγραφή
Σκοπός του μαθήματος είναι η θεωρητική εμβάθυνση στη γνώση των Υγρών Κρυστάλλων και οι εφαρμογές τους στις νέες τεχνολογίες. Οι υγροί κρύσταλλοι αποτελούν σήμερα υλικά αιχμής με εφαρμογές σε πολλούς τομείς της επιστήμης και της τεχνολογίας (συστήματα απεικονίσεων, οθόνες τηλεοράσεων, ιατρική, φαρμακευτική, καλλυντικά, μηχανική, διαστημική κλπ). Προσφέρει στον φοιτητή, με την απόκτηση των παραπάνω γνώσεων, το ερέθισμα για περαιτέρω διερεύνηση της σχέσης δομής - ιδιοτήτων αυτών των υλικών με σκοπό το σχεδιασμό νέων υγροκρυσταλλικών υλικών με τις κατάλληλες φυσικοχημικές ιδιότητες για εφαρμογές σε νέες τεχνολογίες.

Εξάμηνο : 6o

Κωδικός Μαθήματος : 5252

Ιστοσελίδα : https://courses.chemeng.ntua.gr/liquidcrystals

Φύλλο Ταυτότητας Μαθήματος :

Διδάσκοντες : Μ. Κουή