Μαθηματικά IΙ (Γραμμική Άλγεβρα)
Περιγραφή
Άλγεβρα διανυσμάτων, Ευθεία στο χώρο και επίπεδο. Επιφάνειες και καμπύλες του χώρου. Βασικές επιφάνειες 2ου βαθμού. Πίνακες, Ορίζουσες, Γραμμικά συστήματα, Χαρακτηριστικά μεγέθη πινάκων, Διαγωνοποίηση πίνακα, Θεώρημα Cayley-Hamilton. Διανυσματικοί χώροι, υπόχωροι, βάση και διάσταση διανυσματικών χώρων. Γραμμικές απεικονίσεις. Διανυσματικοί χώροι με εσωτερικό γινόμενο. Ορθοκανονικές βάσεις. Ορθογώνιο συμπλήρωμα. Αυτοσυζυγείς και ισομετρικοί γραμμικοί μετασχηματισμοί και οι αντίστοιχοι πίνακες.

Εξάμηνο : 2o

Κωδικός Μαθήματος : 5267

secretariat/Neo_PS/FTM_PER/Semester_2/FTM/5267_ΞœΞ‘TH2_ΕΧ2.pdf

Φύλλο Ταυτότητας Μαθήματος :

Διδάσκοντες : Ι. Καραφύλλης