Εισαγωγή στην Οικονομία
Περιγραφή
Εισαγωγή στη συνολική λειτουργία του οικονομικού συστήματος και στο ρόλο του μηχανικού, με έμφαση στη μικροοικονομική ανάλυση. Ειδική αναφορά στα εξής θέματα: α) στην αποστολή της επιχείρησης και στο πλαίσιο λειτουργίας της, β) στη συμπεριφορά του καταναλωτή και στον τρόπο που διαμορφώνεται η ζήτηση, γ) στις συνθήκες διαμόρφωσης του κόστους και της προσφοράς, δ) στη λειτουργία της αγοράς και του ανταγωνισμού, δ) στον ρυθμιστικό ρόλο του κράτους και τους κοινωνικούς περιορισμούς, στις πολιτικές και στο πλαίσιο λήψης των επιχειρηματικών αποφάσεων. Αναφορές σε παραδείγματα από την ελληνική οικονομία.

Εξάμηνο : 4o

Κωδικός Μαθήματος : 5208

Ιστοσελίδα : http://mycourses.ntua.gr/courses/CHEM1027

secretariat/Neo_PS/Course_Guide/2020-2021/Gr/Semester_4/FTM/5208_ECONOMY_EX4.pdf

Φύλλο Ταυτότητας Μαθήματος :

Διδάσκοντες : Α. Τσακανίκας

Φροντιστηριακές Ασκήσεις : Ι. Καστέλλη