Ενόργανη Χημική Ανάλυση (ΦMA)
Περιγραφή
Αντικείμενο του μαθήματος της Ενόργανης Χημικής Ανάλυσης είναι η εξοικείωση των σπουδαστών σε θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο με τις σύγχρονες ενόργανες μεθόδους χημικής ανάλυσης. Περιλαμβάνονται οι ενότητες: Εισαγωγή. Χαρακτηριστικά πρότυπων μεθόδων ενόργανης χημικής ανάλυσης. Βαθμονόμηση αναλυτικής μεθόδου. Φασματομετρία ατομικής απορρόφησης (AAS). Φασματομετρία ατομικής εκπομπής επαγωγικά συζευγμένου πλάσματος (ICP). Φασματομετρία περίθλασης ακτίνων Χ (XRD). Φασματομετρία ορατού - υπεριώδους (UV ? VIS). Φασματομετρία Υπερύθρου (FT-IR). Φασματομετρία μάζας (MS). Θερμικές μέθοδοι (TGA). Xρωματογραφικές μέθοδοι: Αέρια Χρωματογραφία (GC), Υγρή χρωματογραφία Υψηλής Απόδοσης (HPLC). Συνδυασμένες αναλυτικές τεχνικές. Σύγχρονες τάσεις στην ενόργανη χημική ανάλυση.

Εξάμηνο : 3o

Κωδικός Μαθήματος : 5069

Ιστοσελίδα : https://helios.ntua.gr/course/view.php?id=1260&lang=el

Ιστοσελίδα για το Ακ. Έτος 2021-22 : https://helios.ntua.gr/2021-22/course/view.php?id=1260&lang=el

secretariat/Neo_PS/Course_Guide/2021-2022/Gr/Semester_3/FTM/5069_INSTRUM_ANAL_EX3.pdf

Φύλλο Ταυτότητας Μαθήματος :

Διδάσκοντες : Ν. Τζαμτζής, Φ. Τσόπελας

Εργαστήριο : Ν. Τζαμτζής, Φ. Τσόπελας, Α. Αλτζουμαΐλης , Α. Γεωργιάδου, Π. Γύφτου, Α. Καραμπέρη, Σ. Κάρμα, Θ. Λυμπεροπούλου, Λ. Μενδρινός, Κ. Μπαλτά, Α. Μικέδη, Π. Παπανδρεόπουλος, Π. Σχοινάς, Λ.Α. Τσακανίκα