Ανόργανη Χημεία
Περιγραφή

Τα βασικά αντικείμενα του μαθήματος είναι: i) η δομή των ατόμων, ii) η περιοδικότητα των φυσικών και χημικών τους ιδιοτήτων, iii) τα είδη των χημικών δεσμών, iv) η δομή και η γεωμετρία των μορίων και v) η σύνδεση της ατομικής/μοριακής δόμησης με την μακροσκοπική συμπεριφορά των υλικών.

Παράλληλα με τη διδασκαλία, το μάθημα περιλαμβάνει και ατομική εργαστηριακή εκπαίδευση των φοιτητών, η οποία στοχεύει αφενός μεν σε μια πρώτη εργαστηριακή προσέγγιση στις βασικές διεργασίες της χημικής μηχανικής, αφετέρου δε στην εκμάθηση των καλών εργαστηριακών πρακτικών και των κανόνων ασφαλείας στο χημικό εργαστήριο.

Ηλεκτρονική υποβολή εργαστηριακών αναφορών: https://www.chemeng.ntua.gr/submission/inorgchem.php

Εξάμηνο : 1o

Κωδικός Μαθήματος : 5122

Ιστοσελίδα : https://helios.ntua.gr/course/view.php?id=1271&lang=el

Ιστοσελίδα για το Ακ. Έτος 2022-23 : https://helios.ntua.gr/2022-23/course/view.php?id=1271&lang=el

secretariat/Neo_PS/Course_Guide/2022-2023/Gr/Semester_1/FTM/5122_INORG_CHEM_EX1.pdf

Φύλλο Ταυτότητας Μαθήματος :

Διδάσκοντες : Γ. Κακάλη, K. Κορδάτος

Εργαστήριο : Γ. Κακάλη, Ν. Τζαμτζής, K. Κορδάτος, Α. Αλτζουμαΐλης , Δ. Βασιλακόπουλος, Α. Γεωργιάδου, Π. Γύφτου, Σ. Κάρμα, Μ. Κομιώτου, Θ. Λυμπεροπούλου, Λ. Μενδρινός, Α. Μικέδη, Κ. Μπαλτά, Λ.Α. Τσακανίκα