Μηχανική Βιομηχανικών Αντιδραστήρων
Περιγραφή
1. Δυναμική Συστημάτων Χημικών Διεργασιών
1.1 Συστήματα Χημικών Διεργασιών α? τάξεως. Αποκρίσεις σε πρότυπες επιβολές.
1.2 Συστήματα Χημικών Διεργασιών β? τάξεως. Βαθμίδες που δεν αλληλεπιδρούν. Βαθμίδες που αλληλεπιδρούν. Γενικό σύστημα β΄ τάξεως.
1.3 Καθυστέρηση μεταφοράς σε ιδανικούς αντιδραστήρες εμβολικής και στρωτής ροής.
1.4 Δυναμική αντιδραστήρων έντονα εξώθερμων αντιδράσεων. ? Ασφάλεια λειτουργίας χημικών αντιδραστήρων.

2. Εφαρμογές Σχεδιασμού Βιομηχανικών Αντιδραστήρων
2.1 Προσομοίωση Πολυτροπικών Αντιδραστήρων με θεωρητικά πρότυπα
2.2 Πύργοι Απορρόφησης: Αντίδραση Υγρού- Αερίου
2.3 Λειτουργία Αντιδραστήρων με πολλαπλές αντιδράσεις 2.4. Αντιδραστήρες Ημιδιαλείποντος Έργου, Αντιδραστήρες με Ανακύκλωση, με Παράπλευρη Τροφοδοσία, με Τοιχώματα Μεμβράνης

Πέραν των ανωτέρω αναφερομένων γίνονται Σεμινάρια με Μηχανικούς από τη βιομηχανία σχετικά με εκτίμηση κινδύνου στη βιομηχανία.

Εξάμηνο : 9o

Κωδικός Μαθήματος : 5296

Ιστοσελίδα : https://helios.ntua.gr/course/view.php?id=1326&lang=el

Ιστοσελίδα για το Ακ. Έτος 2022-23 : https://helios.ntua.gr/2022-23/course/view.php?id=1326&lang=el

secretariat/Neo_PS/Course_Guide/2022-2023/Gr/Semester_9/FTM/5296_INDUSTR_REACTORS_EX9.pdf

Φύλλο Ταυτότητας Μαθήματος :

Διδάσκοντες : Κ. Φιλιππόπουλος

Φροντιστηριακές Ασκήσεις : Κ. Χατζηλυμπέρης