Αέρια και Στερεά Καύσιμα
Περιγραφή
Σκοπός του μαθήματος είναι η εκμάθηση βασικών ιδιοτήτων και χαρακτηριστικών αερίων και στερεών καυσίμων, της μετατροπής και της αναβάθμισης στερών καυσίμων και βιομάζας. Περιεχόμενα: ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ. Παραγωγή φυσικού αερίου, επεξεργασία φυσικού αερίου, μεταφορά, αποθήκευση και διανομή φυσικού αερίου, υγροποιημένο φυσικό αέριο. ΥΓΡΑΕΡΙΑ.Παραγωγή, ιδιότητες και χρήσεις υγραερίων, Υγραεριοκίνηση. ΒΙΟΑΡΙΟ. Παραγωγή και συλλογή βιοαερίου, ιδιότητες και χρήσεις βιοαερίου. ΣΤΕΡΕΑ ΚΑΥΣΙΜΑ. Σύσταση, κατάταξη στερεών καυσίμων, παραγωγή, καύση στερεών καυσίμων. ΒΙΟΜΑΖΑ: Χαρακτηριστικά βιομάζας, παραγωγή ενέργειας από βιομάζα.. ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ. Πυρόλυση, αεριοποίηση στερεών καυσίμων και βιομάζας, παραγωγή αερίου σύνθεσης, σύνθεση Fischer-Tropsch.

Εξάμηνο : 9o

Κωδικός Μαθήματος : 5293

Ιστοσελίδα : https://helios.ntua.gr/course/view.php?id=1323&lang=el

Ιστοσελίδα για το Ακ. Έτος 2022-23 : https://helios.ntua.gr/2022-23/course/view.php?id=1323&lang=el

secretariat/Neo_PS/Course_Guide/2022-2023/Gr/Semester_9/FTM/5293_GAS_SOLID_FUELS_EX9.pdf

Φύλλο Ταυτότητας Μαθήματος :

Διδάσκοντες : Φ. Ζαννίκος, Δ. Καρώνης

Εργαστήριο : Φ. Ζαννίκος, Δ. Καρώνης, Μ. Κομιώτου, Π. Σχοινάς, Υ. Ζαννίκου