Γαλλικά
Περιγραφή
Στο μάθημα γίνεται χρήση της γαλλικής γλώσσας μέσα από τη μελέτη και ανάλυση επιστημονικών κειμένων, προκειμένου οι φοιτήτριες/-τές να είναι σε θέση να τα αξιοποιήσουν σε ερευνητικό επίπεδο. Επίσης, ασκούνται σε τεχνικές συγγραφής επιστημονικών εργασιών, ώστε να ανταποκριθούν στις σύγχρονες επιστημονικές ανάγκες σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο. Το μάθημα υποστηρίζεται από το ανάλογο διδακτικό υλικό της διδάσκουσας και από την Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης του ΕΜΠ.

Εξάμηνο : 3o

Κωδικός Μαθήματος : 5031

Ιστοσελίδα : https://helios.ntua.gr/course/view.php?id=1255&lang=el

secretariat/Neo_PS/Course_Guide/2021-2022/Gr/Semester_3/FTM/5031_FRENCH3_EX3.pdf

Φύλλο Ταυτότητας Μαθήματος :

Διδάσκοντες : Ζ. Έξαρχου