Γαλλικά
Περιγραφή
Σκοπός του μαθήματος είναι η ολοκλήρωση της διδασκαλίας των βασικότερων μορφοσυντακτικών φαινομένων της Γαλλικής Γλώσσας, ενώ γίνεται χρήση κειμένων, προκειμένου οι φοιτήτριες/-τές να ασκηθούν σε τεχνικές κατανόησης και περίληψης με παράλληλο εμπλουτισμό του λεξιλογίου τους, καθώς και εξοικείωση με τη βασική επιστημονική ορολογία. Επίσης, διανέμεται από τη διδάσκουσα σχετικό διδακτικό υλικό, το οποίο αντλείται από αυθεντικές πηγές, ενώ γίνεται χρήση ψηφιακών εργαλείων. Το μάθημα υποστηρίζεται και από την Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης του ΕΜΠ.

Εξάμηνο : 2o

Κωδικός Μαθήματος : 5072

Ιστοσελίδα : https://helios.ntua.gr/course/view.php?id=1262&lang=el

Ιστοσελίδα για το Ακ. Έτος 2022-23 : https://helios.ntua.gr/2022-23/course/view.php?id=1262&lang=el

secretariat/Neo_PS/Course_Guide/2022-2023/Gr/Semester_2/FTM/5072_FRENCH2_EX2.pdf

Φύλλο Ταυτότητας Μαθήματος :

Διδάσκοντες : Ζ. Έξαρχου