Γαλλικά
Περιγραφή
Το μάθημα εισάγει τις φοιτήτριες και τους φοιτητές στις βασικές έννοιες της γαλλικής επιστημονικής ορολογίας, ώστε να ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες της διεπιστημονικότητας. Παράλληλα, διδάσκονται βασικά μορφοσυντακτικά φαινόμενα της γαλλικής γλώσσας μέσα από κείμενα ειδικότητας. Το μάθημα υποστηρίζεται από το ανάλογο διδακτικό υλικό της διδάσκουσας και από την Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης του ΕΜΠ.

Εξάμηνο : 1o

Κωδικός Μαθήματος : 5003

Ιστοσελίδα : https://helios.ntua.gr/course/view.php?id=1249&lang=el

Ιστοσελίδα για το Ακ. Έτος 2022-23 : https://helios.ntua.gr/2022-23/course/view.php?id=1249&lang=el

secretariat/Neo_PS/Course_Guide/2022-2023/Gr/Semester_1/FTM/5003_FRENCH1_EX1.pdf

Φύλλο Ταυτότητας Μαθήματος :

Διδάσκοντες : Ζ. Έξαρχου