Επιστήμη και Μηχανική Τροφίμων
Περιγραφή
Σκοπός του μαθήματος είναι η απόκτηση γνώσεων σε θέματα σχετικά με τις διεργασίες επεξεργασίας και συντήρησης τροφίμων, τη συσκευασία τροφίμων, τις τεχνολογίες των κυριοτέρων κατηγοριών τροφίμων και το σχεδιασμό στις βιομηχανίες τροφίμων. Επίσης η εξοικείωση με τα θέματα αυτά στο εργαστήριο, η εμπέδωσή τους μέσω θεμάτων και η προσέγγιση της σχετικής βιβλιογραφίας και των μεθόδων επεξεργασίας δεδομένων μέσω χρήσης Η/Υ.

Εξάμηνο : 8o

Κωδικός Μαθήματος : 5163

Ιστοσελίδα : https://courses.chemeng.ntua.gr/emt

Διδάσκοντες : Κ. Τζιά, Π. Ταούκης

Εργαστήριο : Κ. Τζιά, Β. Ωραιοπούλου, Π. Ταούκης