Αρχές Κυτταρικής Βιολογίας και Βιοχημείας
Περιγραφή
Δομικοί λίθοι του κυττάρου. Νουκλεϊνικά οξέα, Πρωτεΐνες, Πολυσακχαρίτες, Λιπίδια. Κυτταρική οργάνωση, Βιολογικές μεμβράνες. Μεμβρανική μεταφορά. Παραγωγή ενέργειας στο κύτταρο. Κωδικοποίηση των γενετικών πληροφοριών. Αποθήκευση-πακετάρισμα και αποκωδικοποίηση των γενετικών πληροφοριών. Πρωτεϊνοσύνθεση. Μετα-μεταφραστική τροποποίηση. Η Τεχνολογία του DNA. Κλωνοποίηση οργανισμών.

Εξάμηνο : 5o

Κωδικός Μαθήματος : 5232

Ιστοσελίδα : http://mycourses.ntua.gr/courses/CHEM1017

secretariat/Neo_PS/Course_Guide/2020-2021/Gr/Semester_5/FTM/5232_CELL_BIOL_EX5.pdf

Φύλλο Ταυτότητας Μαθήματος :

Διδάσκοντες : Δ. Κέκος, Α. Δέτση, Ε. Τόπακας