Αρχές Κυτταρικής Βιολογίας και Βιοχημείας
Περιγραφή
Σκοπός του μαθήματος είναι να δώσει στους φοιτητές της Σχολής Χημικών Μηχανικών μια περιληπτική, σύντομη αλλά ακριβή και εις βάθος παρουσίαση των βασικών εννοιών της βιολογίας του κυττάρου, που περιλαμβάνει όμως και μια γεύση των πιο πρόσφατων σχετικών επιστημονικών ευρημάτων ώστε να κεντρίζεται η περιέργεια και το ενδιαφέρον των φοιτητών. Το βιβλίο παρέχει τις βάσεις για την κατανόηση στο μοριακό επίπεδο, πώς λειτουργεί το κύτταρο, πώς χρησιμοποιεί και παράγει ενέργεια, πώς διατηρεί τη δομή του, πώς αναγνωρίζει και επεξεργάζεται μηνύματα, πώς αναπτύσσεται και μεγαλώνει. Οι βασικές αυτές γνώσεις αποτελούν θεμέλιο για την ανάπτυξη και κατανόηση της σύγχρονης Βιοτεχνολογίας. Περιλαμβάνονται οι ενότητες: Δομικοί λίθοι του κυττάρου. Νουκλεϊνικά οξέα, Πρωτεΐνες, Πολυσακχαρίτες, Λιπίδια.ενέργεια, Κατάλυση και Βιοσύνθεση. DNA και Χρωμοσώματα. Αντιγραφή, Επιδιόρθωση και Ανασυνδυασμός του DNA. Δομή των Μεμβρανών. Η λιπιδική διπλοστοιβάδα. Μεμβρανικές πρωτεΐνες. Μεμβρανική μεταφορά. Τα κύτταρα αποκτούν ενέργεια από τις τροφές.

Εξάμηνο : 5o

Κωδικός Μαθήματος : 5232

Ιστοσελίδα : https://helios.ntua.gr/course/view.php?id=1292&lang=el

Ιστοσελίδα για το Ακ. Έτος 2022-23 : https://helios.ntua.gr/2022-23/course/view.php?id=1292&lang=el

secretariat/Neo_PS/Course_Guide/2022-2023/Gr/Semester_5/FTM/5232_CELL_BIOL_EX5.pdf

Φύλλο Ταυτότητας Μαθήματος :

Διδάσκοντες : Ε. Τόπακας, Δ. Μαμμά