Επιστήμη και Τεχνολογία Περιβάλλοντος
Περιγραφή
Σκοπός του μαθημάτος είναι η επιστημονική εξέταση της ποιότητας και της ρύπανσης του περιβάλλοντος καθώς και των πλανητικής έκτασης περιβαλλοντικών διαταραχών από ανθροπωγενή κυρίως αίτια, η προσέγγιση και αντιμετώπιση περιβαλλοντικών προβλημάτων και η εξοικείωση με τις διαθέσιμες τεχνολογικές επιλογές διαχείρισης αποβλήτων/πόρων και με το νομοθετικό πλαίσιο για την ανάπτυξη της βέλτιστης λύσης και την προώθηση της ολοκληρωμένης ανάπτυξης. Περιλαμβάνονται οι ενότητες: Εισαγωγή στην Περιβαλλοντική Επιστήμη. Ατμόσφαιρα και Ατμοσφαιρική Ρύπανση. Υδατικό Περιβάλλον και Ρύπανση Υδάτων. Υγρά απόβλητα και ρύπανση περιβάλλοντος. Έδαφος και υποβάθμιση εδαφών. Στερά απόβλητα και ρύπανση περιβάλλοντος.

Εξάμηνο : 6o

Κωδικός Μαθήματος : 5239

Ιστοσελίδα : http://mycourses.ntua.gr/courses/CHEM1101

secretariat/Neo_PS/Course_Guide/2021-2022/Gr/Semester_6/FTM/5239_ENVIR_SCIENCE_ENGIN_EX6.pdf

Φύλλο Ταυτότητας Μαθήματος :

Διδάσκοντες : Αικ.Ι. Χαραλάμπους, Κ. Κόλλια

Φροντιστηριακές Ασκήσεις : Δ.Κ. Μαλαμής, Κ. Μουστάκας