Περιβάλλον και Ανάπτυξη
Περιγραφή
Στόχος του μαθήματος είναι:
  • Να αναδείξει στους φοιτητές την πολύπλοκη φύση των σύγχρονων αναπτυξιακών, τεχνολογικών περιβαλλοντικών προβλημάτων και να τους εξοικειώσει με την αναγκαιότητα της διεπιστημονικότητας και της ολοκληρωμένης προσέγγισης, έρευνας και αντιμετώπισης, ανοίγοντας ρήγματα στην, κατά τεκμήριο, περιορισμένη οπτική γωνία της σχολής τους.
  • Να φέρει σε επαφή τους φοιτητές με τα πραγματικά διλήμματα που αύριο θα αντιμετωπίσουν, πολλά εκ των οποίων δεν λύνονται αποκλειστικά στο τεχνολογικό πεδίο.
  • Να προσφέρει το θεωρητικό υπόβαθρο για την ανάλυση των προβλημάτων αυτών.
  • Να προσφέρει ένα μαθησιακό περιβάλλον, όπου ο φοιτητής δεν θα ακούσει απλά παρουσιάσεις με εύστοχες παρατηρήσεις, αλλά θα δοκιμάσει να πάρει επαρκώς τεκμηριωμένη θέση.

Το περιεχόμενο του μαθήματος περιλαμβάνει: θεωρητικό υπόβαθρο και εργαλεία που αφορούν βιώσιμη ανάπτυξη και κριτικές θεωρήσεις, περιβαλλοντικές και αναπτυξιακές πολιτικές, διαχειριστικά και τεχνολογικά εργαλεία. Ο ρόλος του μηχανικού στην αντιπαράθεση περιβάλλοντος και ανάπτυξης. Θεματικές Υποπεριοχές όπως: παγκόσμια κλιματική αλλαγή, λιγνίτης φυσικό αέριο και εναλλακτικές μορφές ενέργειας - τεχνολογική και περιβαλλοντική προσέγγιση, το περιβάλλον ως οικονομική δραστηριότητα - μία δεύτερη ζωή για πρώην βιομηχανικούς χώρους, διαχείριση αποβλήτων - ανακύκλωση απορριμμάτων, ο ρόλος της δικαιοσύνης στην αντιπαράθεση περιβάλλοντος και ανάπτυξης, βιώσιμη κινητικότητα.

Εξάμηνο : 6o

Κωδικός Μαθήματος : 5231

Ιστοσελίδα : https://helios.ntua.gr/course/view.php?id=1291&lang=el

Ιστοσελίδα για το Ακ. Έτος 2022-23 : https://helios.ntua.gr/2022-23/course/view.php?id=1291&lang=el

secretariat/Neo_PS/Course_Guide/2022-2023/Gr/Semester_6/FTM/5231_ENV_DEVEL_EX6.pdf

Φύλλο Ταυτότητας Μαθήματος :

Διδάσκοντες : Κ. Κόλλια