Αγγλικά
Περιγραφή
Διδασκαλία της Αγγλικής γλώσσας με στόχο την ευαισθητοποίηση των φοιτητών στη χρήση της γλώσσας σε ποικίλα επικοινωνιακά περιβάλλοντα και κοινωνικά πλαίσια (ανάπτυξη γλωσσικής επίγνωσης). Εξάσκηση σε πιο σύνθετες γραμματικές και συντακτικές δομές της γλώσσας. Εξάσκηση στην κατανόηση και χρήση του προφορικού και γραπτού λόγου για κοινωνικούς, ακαδημαϊκούς και επαγγελματικούς σκοπούς. Το επίπεδο γλωσσομάθειας στο οποίο στοχεύει το μάθημα είναι το Γ1, όπως ορίζεται από το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες.

Εξάμηνο : 3o

Κωδικός Μαθήματος : 5030

Ιστοσελίδα : https://helios.ntua.gr/course/view.php?id=1254&lang=el

Ιστοσελίδα για το Ακ. Έτος 2022-23 : https://helios.ntua.gr/2022-23/course/view.php?id=1254&lang=el

secretariat/Neo_PS/Course_Guide/2022-2023/Gr/Semester_3/FTM/5030_ENGLISH3_EX3.pdf

Φύλλο Ταυτότητας Μαθήματος :

Διδάσκοντες : Μ. Σταθοπούλου