Αγγλικά
Περιγραφή
Διδασκαλία της Αγγλικής γλώσσας με στόχο την ευαισθητοποίηση των φοιτητών στη χρήση της γλώσσας σε ποικίλα επικοινωνιακά περιβάλλοντα και κοινωνικά πλαίσια (ανάπτυξη γλωσσικής επίγνωσης). Βαθμιαίος εμπλουτισμός λεξιλογίου μέσα από αυθεντικά κείμενα. Εξάσκηση σε γραμματικές και συντακτικές δομές της γλώσσας. Εξάσκηση στην κατανόηση και χρήση του προφορικού και γραπτού λόγου. Το επίπεδο γλωσσομάθειας στο οποίο στοχεύει το μάθημα είναι το Γ1, όπως τίθεται από το Συμβούλιο της Ευρώπης.

Εξάμηνο : 3o

Κωδικός Μαθήματος : 5030

secretariat/Neo_PS/FTM_PER/Semester_3/FTM/5030_ENGLISH3_ΕΧ3.pdf

Φύλλο Ταυτότητας Μαθήματος :

Διδάσκοντες : Μ. Σταθοπούλου