Αγγλικά
Περιγραφή
Διδασκαλία της Αγγλικής γλώσσας με στόχο την ευαισθητοποίηση των φοιτητών στη χρήση της γλώσσας σε ποικίλα επικοινωνιακά περιβάλλοντα και κοινωνικά πλαίσια (ανάπτυξη γλωσσικής επίγνωσης). Εξάσκηση σε ποικίλες γραμματικές και συντακτικές δομές. Εξάσκηση στην κατανόηση και χρήση του προφορικού και γραπτού λόγου. Το επίπεδο γλωσσομάθειας στο οποίο στοχεύει το μάθημα είναι το Β2, όπως τίθεται από το Συμβούλιο της Ευρώπης.

Εξάμηνο : 2o

Κωδικός Μαθήματος : 5071

Ιστοσελίδα : https://helios.ntua.gr/course/view.php?id=1261&lang=el

Ιστοσελίδα για το Ακ. Έτος 2022-23 : https://helios.ntua.gr/2022-23/course/view.php?id=1261&lang=el

secretariat/Neo_PS/Course_Guide/2022-2023/Gr/Semester_2/FTM/5071_ENGLISH2_EX2.pdf

Φύλλο Ταυτότητας Μαθήματος :

Διδάσκοντες : Μ. Σταθοπούλου