Αγγλικά
Περιγραφή
Διδασκαλία της Αγγλικής γλώσσας με στόχο την ευαισθητοποίηση των φοιτητών στη χρήση της γλώσσας σε ποικίλα επικοινωνιακά περιβάλλοντα και κοινωνικά πλαίσια (ανάπτυξη γλωσσικής επίγνωσης). Εξάσκηση σε βασικές γραμματικές και συντακτικές δομές. Εξάσκηση στην κατανόηση και παραγωγή σχετικά απλού γραπτού λόγου.

Εξάμηνο : 1o

Κωδικός Μαθήματος : 5027

Ιστοσελίδα : https://helios.ntua.gr/course/view.php?id=1253&lang=el

Ιστοσελίδα για το Ακ. Έτος 2022-23 : https://helios.ntua.gr/2022-23/course/view.php?id=1253&lang=el

secretariat/Neo_PS/Course_Guide/2022-2023/Gr/Semester_1/FTM/5027_ENGLISH1_EX1.pdf

Φύλλο Ταυτότητας Μαθήματος :

Διδάσκοντες : Π. Τόγια