Αγγλικά - Τεχνική Ορολογία
Περιγραφή
Το μάθημα έχει στόχο να εισαγάγει τους φοιτητές στην τεχνική ορολογία που σχετίζεται με το αντικείμενο του Χημικού Μηχανικού μέσα από κείμενα που προέρχονται από ποικίλες πηγές. Πιο συγκεκριμένα, σκοπός του μαθήματος είναι: η εξοικείωση των φοιτητών με την τεχνική ορολογία που αφορά την επιστήμη τους, η κατανόηση των γλωσσικών χαρακτηριστικών της ακαδημαϊκής γραφής, η εξέταση της δομής και της γλώσσας ακαδημαϊκών άρθρων και άρθρων σε περιοδικά εκλαϊκευμένης επιστήμης ή σε στήλες εφημερίδων, η εξέταση της δομής και της γλώσσας άλλων ειδών, όπως, μεταξύ άλλων, οι περιλήψεις ακαδημαϊκών άρθρων και η βιβλιογραφική ανασκόπηση. Με τον τρόπο αυτό οι φοιτητές εξασκούνται στη χρήση της ακαδημαϊκής γλώσσας σε συγκεκριμένα είδη κειμένων, κατανοούν τις συμβάσεις και τα χαρακτηριστικά του ακαδημαϊκού λόγου και επίσης διευρύνουν τη γνώση της αγγλικής γλώσσας κυρίως όσον αφορά στις δεξιότητες της κατανόησης κειμένων σχετικών με την επιστήμη τους και της ακαδημαϊκής γραφής.

Εξάμηνο : 4o

Κωδικός Μαθήματος : 5075

Ιστοσελίδα : https://helios.ntua.gr/course/view.php?id=1263&lang=el

Ιστοσελίδα για το Ακ. Έτος 2022-23 : https://helios.ntua.gr/2022-23/course/view.php?id=1263&lang=el

secretariat/Neo_PS/Course_Guide/2022-2023/Gr/Semester_4/FTM/5075_ENGLISH4_EX4.pdf

Φύλλο Ταυτότητας Μαθήματος :

Διδάσκοντες : Π. Τόγια