Τεχνική Μηχανική
Περιγραφή
Σκοπός του μαθήματος είναι να εισάγει τον φοιτητή σε βασικές έννοιες της Μηχανικής, όπως αυτήν του φορέα, της στήριξής του, των εσωτερικών του δυνάμεων-ροπών, καθώς και των βασικών καταπονήσεων του, καθώς και των τάσεων, των παραμορφώσεων και των μετατοπίσεων που υφίσταται ο φορέας από βασικές καταπονήσεις. Ενότητες: Εισαγωγή στη Στατική, Εισαγωγή στη Θεωρία Ελαστικότητας, Εισαγωγή στην Αντοχή Υλικών, Εισαγωγή στα Σύνθετα Υλικά.

Εξάμηνο : 2o

Κωδικός Μαθήματος : 5026

Ιστοσελίδα : https://helios.ntua.gr/course/view.php?id=1252&lang=el

Ιστοσελίδα για το Ακ. Έτος 2022-23 : https://helios.ntua.gr/2022-23/course/view.php?id=1252&lang=el

secretariat/Neo_PS/Course_Guide/2022-2023/Gr/Semester_2/FTM/5026_΀ΕCH_ΜECH_EX2.pdf

Φύλλο Ταυτότητας Μαθήματος :

Διδάσκοντες : Α. Αντωνίου, Ε. Πασιου