Τεχνική Μηχανική
Περιγραφή
Σκοπός του μαθήματος είναι να εισάγει τον φοιτητή σε βασικές έννοιες της Μηχανικής, όπως αυτήν του φορέα, της στήριξής του, των εσωτερικών του δυνάμεων-ροπών, καθώς και των βασικών καταπονήσεων του, καθώς και των τάσεων, των παραμορφώσεων και των μετατοπίσεων που υφίσταται ο φορέας από βασικές καταπονήσεις. Ενότητες: Εισαγωγή στη Στατική, Εισαγωγή στη Θεωρία Ελαστικότητας, Εισαγωγή στην Αντοχή Υλικών, Εισαγωγή στα Σύνθετα Υλικά.

Εξάμηνο : 2o

Κωδικός Μαθήματος : 5026

Ιστοσελίδα : http://mycourses.ntua.gr/courses/CHEM1107

secretariat/Neo_PS/Course_Guide/2021-2022/Gr/Semester_2/FTM/5026_TECH_MECH_EX2.pdf

Φύλλο Ταυτότητας Μαθήματος :

Διδάσκοντες : Β. Βαδαλουκά