Τεχνική Μηχανική
Περιγραφή
Εισαγωγή στη Στατική, Διαγράμματα αξονικών δυναμεων, τεμνουσών δυνάμεων, καμπτικών ροπών. Εισαγωγή στην Αντοχή Υλικών, Εφελκυσμός, Θλίψη, Ανάλυση έντασης στο χώρο, Διαξονική ένταση, Κύκλος Mohr, Νόμος Hooke, Κάμψη, Ροπές αδράνειας, Επίπεδη καθαρή κάμψη, Λοξή καθαρή κάμψη, Δοκός με λεπτά τοιχώματα, Ασύμμετρη Διατομή, Στρέψη, Έργο Παραμόρφωσης, Ελαστική Γραμμή, Κελυφωτοί Φορείς, Λεπτότοιχα Δοχεία Πίεσης.

Εξάμηνο : 2o

Κωδικός Μαθήματος : 5026

secretariat/Neo_PS/FTM_PER/Semester_2/FTM/5026_΀ΕCH_ΜECH_ΕΧ2.pdf

Φύλλο Ταυτότητας Μαθήματος :

Διδάσκοντες : Β. Βαδαλουκά