Στοιχεία Δικαίου και Τεχνική Νομοθεσία
Περιγραφή
Το μάθημα έχει διττό προορισμό: Πρώτον επιδιώκει να δώσει στοιχειώδεις γενικές γνώσεις σχετικές με την έννοια του δικαίου και των κανόνων του, τις βασικές νομικές έννοιες και την ερμηνεία τους, τον τρόπο λειτουργίας και απονομής της δικαιοσύνης και την έννοια του δικανικού συλλογισμού. Δεύτερον βοηθά τους μηχανικούς στην εξάσκηση του επαγγέλματός τους και στην επικοινωνία τους με τους θεράποντες της Θέμιδας. Το περιεχόμενο του μαθήματος περιλαμβάνει: Δημόσιο Δίκαιο (Συνταγματικό Δίκαιο, Διοικητικό Δίκαιο), Δίκαιο της ΕE (Φύση του Ευρωπαϊκού. Δικαίου, όργανα, Πράξεις, Κοινοτικές ελευθερίες), Ιδιωτικό Δίκαιο, Αστικό Δίκαιο (Γενικές Αρχές, Ενοχικό Δίκαιο, Εμπράγματο Δίκαιο), Εμπορικό Δίκαιο (Δίκαιο των Εμπορικών Πράξεων, Δίκαιο των Εταιριών, Δίκαιο των Αξιόγραφων και Δίκαιο της βιομηχανικής ιδιοκτησίας), Εργατικό Δίκαιο (Εργατικά Ατυχήματα / Ευθύνη του μηχανικού).

Εξάμηνο : 4o

Κωδικός Μαθήματος : 5227

Ιστοσελίδα : https://helios.ntua.gr/course/view.php?id=1290&lang=el

Ιστοσελίδα για το Ακ. Έτος 2022-23 : https://helios.ntua.gr/2022-23/course/view.php?id=1290&lang=el

secretariat/Neo_PS/Course_Guide/2022-2023/Gr/Semester_4/FTM/5227_JUSTICE_EX4.pdf

Φύλλο Ταυτότητας Μαθήματος :

Διδάσκοντες : Ε. Τζαννίνη