Ηλεκτρομηχανολογικός Εξοπλισμός Διεργασιών
Περιγραφή
-

Εξάμηνο : 5o

Κωδικός Μαθήματος : 5279

Ιστοσελίδα : https://courses.chemeng.ntua.gr/electromechanical_process_equipment_5

Διδάσκοντες : Ε. Βουτσάς, Γ. Ματσόπουλος