Ηλεκτρομηχανολογικός Εξοπλισμός Διεργασιών
Περιγραφή
Σκοπός του μαθήματος είναι η γνωριμία και η εξοικείωση των φοιτητών με τον μηχανολογικό και ηλεκτρικό εξοπλισμό (σωληνώσεις, αντλίες, συμπιεστές, κυκλώματα, αισθητήρες, μετασχηματιστές, ηλεκτρικές μηχανές) που χρησιμοποιείται στη χημική βιομηχανία, καθώς και με τη διαδικασία επιλογής, την εγκατάσταση και τη λειτουργία του εξοπλισμού αυτού. Περιλαμβάνονται οι ενότητες: Διακίνηση υγρών. Συμπιεστή ροή και διακίνηση αερίων. Ηλεκτρικά συστήματα.

Εξάμηνο : 5o

Κωδικός Μαθήματος : 5279

Ιστοσελίδα : https://helios.ntua.gr/course/view.php?id=1309&lang=el

Ιστοσελίδα για το Ακ. Έτος 2022-23 : https://helios.ntua.gr/2022-23/course/view.php?id=1309&lang=el

secretariat/Neo_PS/Course_Guide/2022-2023/Gr/Semester_5/FTM/5279_ELECT_MECH_EX5.pdf

Φύλλο Ταυτότητας Μαθήματος :

Διδάσκοντες : Γ. Λυμπεράτος, Α. Παπαθανασίου

Φροντιστηριακές Ασκήσεις : Κ. Παπαδοπούλου, Ι. Τζιγκουνάκης