Φθορά και Προστασία Υλικών
Περιγραφή
Στόχος του μαθήματος είναι η εκπαίδευση των σπουδαστών, ώστε να μπορούν να μελετήσουν:
  • την τάση ενός υλικού (μέταλλο ή πορώδες υλικό) να υποστεί φθορά, σε ορισμένο περιβάλλον (επιδεκτικότητα), ή ενός συστήματος να αντισταθεί στη φθορά (ανθεκτικότητα)
  • την απομείωση των μηχανικών ιδιοτήτων/αντοχής του και τις επιπτώσεις της φθοράς σε αυτήν
  • τις συνηθέστερες μορφές της φθοράς
  • την ταχύτητα της δράσης της φθοράς
  • την εξάρτηση της φθοράς από τις συνθήκες του περιβάλλοντος
  • την τροποποίηση των ιδιοτήτων του υλικού και των παραμέτρων του περιβάλλοντος
  • τη μελέτη του συστήματος υλικού-περιβάλλοντος για μείωση της τάσης και της ταχύτητας της φθοράς
  • την προστασία των υλικών στην κλίμακα των βιομηχανικών εγκαταστάσεων και των κατασκευών

Το περιεχόμενο του μαθήματος περιλαμβάνει θέματα διάβρωσης και προστασίας μεταλλικών υλικών και συστημάτων και τη Φυσικοχημεία της φθοράς και τεχνική της συντήρησης πορωδών υλικών.

Εξάμηνο : 5o

Κωδικός Μαθήματος : 5281

Ιστοσελίδα : https://helios.ntua.gr/course/view.php?id=1311&lang=el

Ιστοσελίδα για το Ακ. Έτος 2022-23 : https://helios.ntua.gr/2022-23/course/view.php?id=1311&lang=el

secretariat/Neo_PS/Course_Guide/2022-2023/Gr/Semester_5/FTM/5281_PROT_MAT_EX5.pdf

Φύλλο Ταυτότητας Μαθήματος :

Διδάσκοντες : Α. Καραντώνης, Α. Μπακόλας

Εργαστήριο : Α. Καραντώνης, Α. Μπακόλας, Κ. Λαμπρόπουλος, Α. Δελέγκου, Β. Δρίτσα, Ε. Ζαχαρίου-Ρακαντά, Μ. Καρόγλου, Ε. Ντάφλου, Π. Παπανδρεόπουλος