Φαινόμενα Μεταφοράς με Η/Υ
Περιγραφή
Γενικά περί προσομοίωσης φαινομένων μεταφοράς-εξισώσεων διατήρησης. Περί διακριτοποίησης διαφορικών εξισώσεων με μερικές παραγώγους. H μέθοδος Galerkin/πεπερασμένων στοιχείων. Οικοδόμηση αριθμητικού κώδικα. Υπολογιστική ανάλυση μη γραμμικών προβλημάτων. Yπολογιστικό Εργαστήριο: Εισαγωγή στο λογισμικό COMSOL Multiphysics (πρώην FEMLAB). Κατάστρωση προβλημάτων φαινομένων μεταφοράς: Διαφορικές εξισώσεις, συνοριακές και αρχικές συνθήκες. Επίλυση ρεαλιστικών προβλημάτων συνδυασμένων φαινομένων μεταφοράς, σε μεταβατική και μόνιμη κατάσταση. Συνεργάτης στο Υπολογιστικό Εργαστήριο: Δρ. M. Kαβουσανάκης

Εξάμηνο : 6o

Κωδικός Μαθήματος : 5246

Ιστοσελίδα : https://courses.chemeng.ntua.gr/comp_tp

Διδάσκοντες : Α. Μπουντουβής, Α. Παπαθανασίου