Σύνθετα Υλικά
Περιγραφή
Στο πλαίσιο του μαθήματος αυτού θα παρουσιασθούν βασικές έννοιες και ορισμοί σχετικά με σύνθετα υλικα, τεχνικές παραγωγής και πεδία εφαρμογών τους. Περιεχόμενα: 1. γενική επισκόπηση σύνθετων υλικών 2. μέσο ενίσχυσης, 3. υλικό μήτρας, 4. ο ρόλος της διεπιφάνειας, 5. σύνθετα υλικά μεταλλικής και κεραμικής μήτρας, 6. σύνθετα υλικά πολυμερικής μήτρας, 7. Μη συμβατικά σύνθετα

Εξάμηνο : 9o

Κωδικός Μαθήματος : 5257

Ιστοσελίδα : https://helios.ntua.gr/course/view.php?id=1297&lang=el

Ιστοσελίδα για το Ακ. Έτος 2022-23 : https://helios.ntua.gr/2022-23/course/view.php?id=1297&lang=el

secretariat/Neo_PS/Course_Guide/2022-2023/Gr/Semester_9/FTM/5257_COMPOSITE_MATER_EX9.pdf

Φύλλο Ταυτότητας Μαθήματος :

Διδάσκοντες : Χ. Αργυρούσης, Λ. Ζουμπουλάκης

Εργαστήριο : Λ. Ζουμπουλάκης, Π. Γεωργίου, Σ. Σούλης, Ε. Κανελλοπούλου