Χημεία, Μικροβιολογία και Αρχές Συντήρησης Τροφίμων
Περιγραφή
Το μάθημα Χημεία, Μικροβιολογία και Αρχές Συντήρησης Τροφίμων εμβαθύνει τις γνώσεις στην Επιστήμη των Τροφίμων, που αποτελεί τομέα αιχμής για το Χημικό Μηχανικό. Καλύπτει τη μελέτη των συστατικών των τροφίμων, τις φυσικοχημικές, βιολογικές και λειτουργικές τους ιδιότητες, τις χημικές και μικροβιολογικές δράσεις, την ποιότητα και ασφάλεια, τις αλλοιώσεις τους και τη συμπεριφορά τους κάτω από το εύρος των συνθηκών που συναντούν κατά τις διεργασίες παραγωγής και κατά τη συσκευασία και συντήρηση τους. Σκοπός είναι η γνώση του τροφίμου ως πολύπλοκου υλικού και ενεργού βιολογικά συστήματος. Η γνώση αυτή είναι απαραίτητη βάση για τον βέλτιστο σχεδιασμό βιομηχανικών προϊόντων τροφίμων και της συντήρησής τους σε όλο το εύρος της αλυσίδας τροφίμων από την παραγωγή τους στην τελική χρήση. Το περιεχόμενο του μαθήματος καλύπτει: το τρόφιμο ως πρωτογενές υλικό (βασικά συστατικά, δομή, φυσικοχημικές ιδιότητες, οργανοληπτικά χαρακτηριστικά, διατροφική και βιολειτουργική αξία), το τρόφιμο ως πρωτογενές υλικό, τη μικροβιολογία των τροφίμων και το σχεδιασμό και τη συντήρηση προϊόντων τροφίμων.

Εξάμηνο : 8o

Κωδικός Μαθήματος : 5292

Ιστοσελίδα : https://helios.ntua.gr/course/view.php?id=1322&lang=el

Ιστοσελίδα για το Ακ. Έτος 2022-23 : https://helios.ntua.gr/2022-23/course/view.php?id=1322&lang=el

secretariat/Neo_PS/Course_Guide/2022-2023/Gr/Semester_8/FTM/5292_FOOD_CHEM_PRESERV_EX8.pdf

Φύλλο Ταυτότητας Μαθήματος :

Διδάσκοντες : Π. Ταούκης

Εργαστήριο : Π. Ταούκης, Μ. Γιαννακούρου, Β. Γιάννου, Ε. Δερμεσονλούογλου, Ε. Νικολάιβιτς, Δ. Τσιμογιάννης