Μηχανική Χημικών Διεργασιών ΙΙ
Περιγραφή
Σκοπός του μαθήματος είναι: Η ανάλυση και η σύνθεση των φυσικών και χημικών φαινομένων που θα οδηγήσουν στην προσομοίωση και τον σχεδιασμό ετερογενών καταλυτικών χημικών αντιδραστήρων. Περιλαμβάνονται οι ενότητες: Ετερογενής κατάλυση και κινητική. Ετερογενείς καταλυτικοί αντιδραστήρες. Μη ιδανική ροή σε αντιδρώντα συστήματα.

Εξάμηνο : 7o

Κωδικός Μαθήματος : 5240

Ιστοσελίδα : https://courses.chemeng.ntua.gr/mxd2

secretariat/Neo_PS/Course_Guide/2020-2021/Gr/Semester_7/FTM/5240_CHEM_PROC_II_EX7.pdf

Φύλλο Ταυτότητας Μαθήματος :

Διδάσκοντες : Ν. Παπαγιαννάκος, Γ. Στεφανίδης

Εργαστήριο : Ε. Γρηγοροπούλου, Ν. Παπαγιαννάκος, Κ. Φιλιππόπουλος, Γ. Στεφανίδης, Ι. Σέμπος, Κ. Χατζηλυμπέρης

Φροντιστηριακές Ασκήσεις : Κ. Χατζηλυμπέρης