Μηχανική Χημικών Διεργασιών ΙΙ
Περιγραφή
Σκοπός του μαθήματος είναι: Η ανάλυση και η σύνθεση των φυσικών και χημικών φαινομένων που θα οδηγήσουν στην προσομοίωση και τον σχεδιασμό ετερογενών καταλυτικών χημικών αντιδραστήρων. Περιλαμβάνονται οι ενότητες: Ετερογενής κατάλυση και κινητική. Ετερογενείς καταλυτικοί αντιδραστήρες. Μη ιδανική ροή σε αντιδρώντα συστήματα.

Εξάμηνο : 7o

Κωδικός Μαθήματος : 5240

Ιστοσελίδα : https://helios.ntua.gr/course/view.php?id=1294&lang=el

Ιστοσελίδα για το Ακ. Έτος 2022-23 : https://helios.ntua.gr/2022-23/course/view.php?id=1294&lang=el

secretariat/Neo_PS/Course_Guide/2022-2023/Gr/Semester_7/FTM/5240_CHEM_PROC2_EX7.pdf

Φύλλο Ταυτότητας Μαθήματος :

Διδάσκοντες : Γ. Στεφανίδης

Εργαστήριο : Γ. Στεφανίδης, Ι. Σέμπος, Ν. Παναγιώτου, Κ. Χατζηλυμπέρης

Φροντιστηριακές Ασκήσεις : Κ. Χατζηλυμπέρης